Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Podanie o przyjęcie do szkoły

Umowa obiadowa

Oświadczenie rodzica GPE

Zgoda na udostępnianie wizerunku dziecka

Zgoda na owoce, warzywa i mleko

Oświadczenie woli (religia, etyka)

Dane osobowe dziecka i zgoda na jego odbiór

AKCJA LATO

Regulamin

Wniosek rekrutacyjny

Karta kwalifikacyjna