Statut Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku