Konkurs kaligraficzny

Mistrzyni Szymborska

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VIII SP w Gdańsku.

Cele konkursu:

 • rozpowszechnianiesztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanieumiejętności kształtnego i pięknego pisania, estetyki pisma,
 • rozwijaniewrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • odkrywanieoraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
 • pobudzanieaktywności twórczej,
 • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
 • propagowanietwórczości Noblistki 
 • upamiętnienie obchodów Roku Wisławy Szymborskiej

Przebieg konkursu

 • uczestnicy konkursu samodzielnie, ręcznie przepisują wybrany przezsiebie tekst wiersza Wisławy Szymborskiej (minimum 10 wersów).,
 • na pracy należy umieścić tytuł wiersza
 • tekst należy przepisaćna czystej kartce z bloku formatu A4 , używając długopisu lub pióra o czarnym lub granatowym kolorze atramentu
 • nienależy używać korektora,
 • tekstymogą być ozdobione ręcznie wykonanymi rysunkami, do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki, kredki,
 • podpisane na odwrocie pracy ( imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do nauczycieli polonistów lub w bibliotece szkolnej,
 • termin oddania prac: 17.04.2023r.

Kryteria oceny prac:

 • ogólnewrażenie estetyczne,
 • czytelność,estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce,
 • jednolitośćpochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • właściwełączenie liter,
 • równomiernepołożenie liter,
 • zgodnośćz oryginałem.

Wyniki konkursu i nagrody

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 17.04.2023r., rozdanie nagród – 27.04.2023 roku.