Dnia 7.05.2024 r. (wtorek) w naszej szkole, odbyły się obchody „Dnia Europy”, albowiem święto europejskich państw preferowane jest między 5.05 a 9.05, albowiem 5.05.1949 r. ustanowiono Radę Europy.

To Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej.

              9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej i został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego, jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r.

              Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie wzięli udział
w obchodach, a zgłoszone zespoły przygotowały: dania, desery, plakaty, przebrania – cały wystrój, rozstawili swoje stanowiska w sali gimnastycznej.

              Następnie o godz. 8.00 odśpiewamy wspólnie hymn UE
i członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurostella-Gryf” – nieoceniona Lena Kokoszka z kl. 4 A i Tymoteusz Kokoszka z kl. 6 B przestawili zebranym, dlaczego to tak waży dzień dla nas wszystkich.

              Uroczystość otwierała p. Wicedyrektor mgr Ewa Jakubowska i koordynator, opiekun klubu dr Barbara Ignaciuk.

              Później komisja oceniła: potrawy; danie i deser oraz przebranie czy gazetkę, flagę danego kraju (w zależności od tego, co zostało przygotowane).

               „Dni Europy” odbywały się od godz. 8.00 do 11.00

NA ZAKOŃCZENIE ROZDALIŚMY NAGRODY, szczególnie wyróżniliśmy uczniów za
I, II i III miejsce oraz DROBNE UPOMINKI otrzymali pozostali uczestnicy, także przekazaliśmy wszystkim zespołom dyplomy i zrobiliśmy wspólną fotografię.

              Należy dodać, iż wszyscy uczniowie byli wspaniali, było ponad 60 osób – uczestników i chociaż W. Brytania nie jest już w UE, to zgodziliśmy się na ich przedstawienie, w związku z tym, że uczniowie preferują j. angielski.

              Komisja w składzie: przewodnicząca dr Barbara Ignaciuk

oraz członkowie; mgr Danuta Porębska, p. Grażyna Benka i ze SKE i Lena Kokoszka z kl. 4 A oraz Tymon Kokoszka z kl. 6 B.

              Mieliśmy również nagrodę publiczności - ufundowaną przez Radę Rodziców – a uczniowie naszej szkoły i nauczyciele głosowali, natomiast karteczki liczyła mgr Iwona Malinowska i mgr Monika Pawelec.

              Nagrodę uzyskali uczniowie z kl. 6 A – grupa prezentującą kraj Polskę.

Nadzór pedagogiczny: Dyrektor Szkoły mgr Iwona Racinowska-Kulawy.

              Sponsorzy Komisja Europejska z Warszawy, Rada Rodziców, Barbara Ignaciuk.

 

Wyniki konkursu Dnia Unijnego – 7.05.2024 r.

 

lp

miejsce

państwo

klasa

punkty

grupa

 1.  

I

Łotwa

3 B

220

IV

 1.  

II

Litwa

4 A

215

VII

 1.  

III

Hiszpania

4 A

214

V

 1.  

IV

Belgia

4 A

207

VI

 1.  

V

Portugalia

4B

205

XI

 1.  

V

Włochy

4 B

205

I

 1.  

VI

W. Brytania

8 A, 8 B

199

III

 1.  

VII

Cypr

4 A

198

II

 1.  

VIII

Francja

4 B

185

XIX

 1.  

IX

Polska

6 A

179

IX

 1.  

X

Czechy

4 A

173

XIII

 1.  

XI

Szwecja

6A, 4A, 7 B

172

X

 1.  

XII

Niemcy

7 A

161

XIV

 1.  

XIII

Grecja

6 B

108

XVI

 1.  

XIV

Holandia

4 A

88

VIII